NLP coach, Richard Geschiere, Venray, Eindhoven, Deurne, Venlo, Boxmeer, NLP mastercoaching, BYY, flow, veranderingsmanagement, change

++

 

 

Aanpak

Aquarius werkt vanuit een integrale mensgerichte aanpak op basis van energetisch natuurgerichte therapie en coaching. Onder energetisch natuurgericht therapie wordt verstaan het verlenen van hulp in de vorm van processen die gebaseerd zijn op energie. Het doel ervan is het herstellen van het natuurlijk welzijn.

Aquarius werkt op deze manier en is aangesloten bij de beroepsorganisatie BATC die de belangen van zowel therapeuten als cliŽnten in de natuurgerichte gezondheidszorg behartigt.

Het beroep van energetisch therapeut is een medisch beroep en valt binnen de kaders van de gezondheidszorg. De energetische therapie steunt hierbij op traditionele, natuurwetenschappelijke en op ervaring gebaseerde kennis. De energetisch therapeut kan zelfstandig worden geconsulteerd of op basis van doorverwijzing door andere zorgverleners uit de verschillende lijnen van de gezondheidszorg. De energetisch therapeut richt zich op het verlenen van zorg om het welbevinden en het functioneren van cliŽnten te bevorderen of in stand te houden. Dit zowel op mentaal, spiritueel, emotioneel, sociaal als op fysiek niveau. Gezondheid wordt opgevat als een dynamisch evenwicht, dat voortdurend moet worden hervonden. De energetisch therapeut gaat ervan uit dat min of meer langdurige verstoring van het evenwicht ziekte en/of emotionele klachten tot gevolg kan hebben.

Met energetisch natuurgerichte therapie helpen wij mensen meer inzicht te krijgen in hun ziekteproces en de weg naar gezondheid. Daarnaast stimuleren we het eigen verantwoordelijkheidsgevoel maar verwijzen u door zodra we voorzien onvoldoende adequate hulp te kunnen bieden. Aquarius werkt volgens de 5 natuurgerichte principes.

5 natuurgerichte principes

∑ De basis van het leven is energie. Zonder (aanvullende) energie is er geen mogelijkheid tot herstel. Energetisch therapeuten hebben kennis van energetische vormen van hulp.

∑ Een goede geleiding van energiestromen in het lichaam is nodig anders stagneren veel functies. Energetisch therapeuten hanteren hiervoor specifieke werkvormen.

∑ Onze cultuur is van dien aard dat we ons dagelijks verontreinigen. Energetische therapeuten hebben zich bekwaamd om toxische belastingen te verminderen, zowel in geestelijke als in stoffelijke zin.

∑ Energetisch therapeuten hebben zich bekwaamd in voedingsadviezen. Dit kan ook geestelijke voeding zijn.

∑ Veel mensen hebben een onbewust ziekmakende gedragspatroon. Een energetisch therapeut heeft hier kennis van en helpt in de bewustwording hiervan door middel van specifieke technieken en werkvormen.

 
werkwijze